چشم تو. چشم من.
۳۰ام بهمن، ۱۳۹۵

دلم از کوچه چشمان تو رد می شود، دیگر

چشم تو. چشم من.