قرار من و تو
۱۶ام اردیبهشت، ۱۳۹۵

در مردمک چشم تو افتاده صدایم

قرار من و تو