درد بی دردی
۱۴ام دی، ۱۳۹۴

برکه خاموش است ، حتی ساربان خاموش تر

درد بی دردی