سلام بر تو ای حسین…
۲۵ام خرداد، ۱۳۹۴

    سرت ، حروف مقطعه سوره ای بود کوتاه اما ژرف

سلام بر تو ای حسین…
درس صد و هفتاد و پنجم
۱۲ام خرداد، ۱۳۹۴

با دست بسته می توان قفل قفس را

درس صد و هفتاد و پنجم