۰
 
از صدایت سرشارم
 
دوختی چشمت را
 
             به نگاه سردم
 
و صدای تپش کوک شلت
 
   زخم را هم آورد
 
         اشک را جاری کرد
 
              و چهل تکه من
 
             رنگ در رنگ نشست
 
      توی دستان تویی که امروز
 
            از چهل تکه من
 
           یک پتو می بافی
 
                   تا کمی گرم شوم
 
 
thumb_HM-20135357615290614431388591449.7289
۱۹ فروردین۱۳۹۳

اندیشه خود را به یادگار بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *