گر گرفته ی کبریت احمر
۸ام بهمن، ۱۳۹۴

آغوش باز کرد و مرا برد در برش

گر گرفته ی کبریت احمر
امیرا! ناز کن…
۱۸ام شهریور، ۱۳۹۴

سراسر آسمان لبریز باران است با چشمت

امیرا! ناز کن…
سلام بر تو ای حسین…
۲۵ام خرداد، ۱۳۹۴

    سرت ، حروف مقطعه سوره ای بود کوتاه اما ژرف

سلام بر تو ای حسین…
درس صد و هفتاد و پنجم
۱۲ام خرداد، ۱۳۹۴

با دست بسته می توان قفل قفس را

درس صد و هفتاد و پنجم
اربعینی ترین قطعه تاریخ
۷ام دی، ۱۳۹۳

  چقدر سیب نگاه تو

اربعینی ترین قطعه تاریخ
خُِِم دل
۱۴ام مهر، ۱۳۹۳

آمد از دور امیری که تبسم دارد

خُِِم دل
تاریخ باستان
ادیان و مذاهب
تصاویر باستان