اندر حکایت خاطر خواهی
۱۲ام اسفند، ۱۳۹۵

روی هم رفته دلم جلد نگاهت شده است

اندر حکایت خاطر خواهی
چشمک چشمت
۱۲ام اسفند، ۱۳۹۵

‌از آن بالا بلندی باز چشمک می زند چشمت

چشمک چشمت
قرار من و تو
۱۶ام اردیبهشت، ۱۳۹۵

در مردمک چشم تو افتاده صدایم

قرار من و تو
درد بی دردی
۱۴ام دی، ۱۳۹۴

برکه خاموش است ، حتی ساربان خاموش تر

درد بی دردی
بق بقو
۱۱ام مرداد، ۱۳۹۴

دست های خالی ام در ماسه هایت می سراید

بق بقو
عهد را یاد آر
۹ام مرداد، ۱۳۹۴

چشم ها پارو زنان قد می کشد تا انتهایت

عهد را یاد آر
تاریخ باستان
ادیان و مذاهب
تصاویر باستان