فیلتر
۳۱ام فروردین، ۱۳۹۶

پنجره های دو جداره

فیلتر
مزاج شهر، مخدوش است..
۳۱ام فروردین، ۱۳۹۶

نباشی آینه تصویرهای مبهمی دارد

مزاج شهر، مخدوش است..
پژواک
۱۷ام فروردین، ۱۳۹۶

اندوهناکی ات را Incoming search terms:پژواک

پژواک
مثل لک لک ها
۱۷ام فروردین، ۱۳۹۶

روی دودکش های گرم خانه ها

مثل لک لک ها
تنها.ترین.
۴ام اسفند، ۱۳۹۵

من از آوندها هم التماس آب خواهم کرد

تنها.ترین.
چشم تو. چشم من.
۳۰ام بهمن، ۱۳۹۵

دلم از کوچه چشمان تو رد می شود، دیگر

چشم تو. چشم من.
تاریخ باستان
ادیان و مذاهب
تصاویر باستان